Leasing

Leasing opercyjny

Trójstronna umowa finansowania przedmiotu wskazanego przez leasingobiorcę. Firma leasingowa w ramach umowy, na określony warunkach zakupuje wskazany przed leasingobiorcę przedmiot, a następnie pobiera opłatę za udostępnianie go. Leasingobiorca zobowiązany jest do wykupu przedmiotu po okresie finansowania. Okres umowy musi trwać minimum 40% czasu normatywnej amortyzacji (dla aut osobowych 24 miesiące). Kosztem dla leasingobiorcy są comiesięczne raty oraz opłata wstępna. Wykup stanowi oddzielną obowiązkową transakcję. Zobowiązanie nie jest widoczne w BIK.

Leasing finansowy

Różni się od leasingu operacyjnego kwestiami podatkowymi. Amortyzacja przedmiotu leasingu w przeciwieństwie do leasingu operacyjnego leży po stronie leasingobiorcy. Warunków leasingu finansowego nie można zmieniać, ani dokonywać cesji w trakcie jego trwania. Najkrótszy okres umowy to 6 miesięcy. Przy opłacie wstępnej należy opłacić VAT od odsetek. Kosztem dla leasingobiorcy jest amortyzacja oraz odsetki. Zobowiązanie jest widoczne w BIK.

Firmy leasingowe

Współpracujemy z 10 firmami leasingowymi, starając się dobrać ofertę w zależności od potrzeb klienta i finansowanego przedmiotu

FAQ

Zakup pojazdu od osoby prywatnej wiąże się z podpisaniem umowy kupna-sprzedaży. Aby sfinansować taką umowę, należy skorzystać z kredytu samochodowego.

Zakup pojazdu od osoby prywatnej wiąże się z podpisaniem umowy kupna-sprzedaży. Aby sfinansować taką umowę, należy skorzystać z kredytu samochodowego.

Tak. W leasingu można finansować auta używane, nawet do 11 roku eksploatacji na koniec finansowania. Oznacza to, że na dzień wniosku możemy sfinansować 8-letnie auto na maksymalnie 3 lata leasingu.

Na obowiązkach leasingobiorcy ciąży terminowe wywiązywanie się z płatności zgodnie z otrzymywanymi fakturami. Ponadto po stronie leasingobiorcy jest kwestia ubezpieczenia pojazdu, opłacenia polisy i dostarczenia jej w przewidzianych terminach do leasingodawcy.

W zależności od podpisanej umowy leasingowej, najczęściej leasingobiorca zobowiązany jest do wykupu pojazdu. W przypadku kiedy została podpisana umowa najmu długoterminowego, która de facto jest umową leasingu w świetle polskiego prawa, leasingobiorca ma prawo, ale nie obowiązek do zakupu auta na koniec umowy.

Zawieszenie działalności nie ma wpływu na trwającą umowę leasingową. Nadal wystawiane są FV za kolejne raty leasingowe. Problem powstaje kiedy leasingobiorca zamyka działalność – w takiej sytuacji następuje zamknięcie umowy leasingu i natychmiastowe rozliczenie pozostałej kwoty do spłaty.

W zależności od sytuacji i potrzeb klienta nie ma precyzyjnej odpowiedzi na to pytanie. W sytuacji kiedy leasingobiorca ma zamiar sprzedać auto po umowie leasingowej jako osoba prywatna, można wskazać umowę o parametrach o dowolnej opłacie wstępnej, okresie trwania 35 miesięcy i wykupie 1%.