Ubezpieczenia życiowe

Grupowe ubezpieczenie na życie

To polisa, która oferowana jest zazwyczaj w ramach umowy z pracodawcą. Osoby zatrudnione w danej firmie mogą przystąpić do ubezpieczenia na warunkach, które są już z góry ustalone. Składka takiego ubezpieczenia jest równa, a wiek pracowników czy ich staż pracy nie mają żadnego znaczenia. Co do zasady, jest to polisa przeznaczona wyłącznie dla osób zatrudnionych, chociaż w niektórych sytuacjach zdarza się możliwość przystąpienia do tego ubezpieczenia osoby niezatrudnionej. Można ją kontynuować indywidualnie po odejściu z pracy, ale zazwyczaj jest to opcja droższa lub ograniczona zakresowo. Ważnym aspektem jest tutaj brak jakichkolwiek badań przed przystąpieniem do ubezpieczenia. 

Indywidualne ubezpieczenie na życie

Jest to ubezpieczenie dodatkowe, które służy zabezpieczeniu finansowemu w przypadku śmierci ubezpieczonego oraz pogorszeniu zdrowia. Przeznaczone jest dla osób indywidualnych lub tych, których pracodawcy nie posiadają ubezpieczeń grupowych. Warto rozważyć zakup takiego ubezpieczenia w przypadku zaciągania kredytu hipotecznego, ponieważ w przypadku śmierci spłata kredytu zostaną obciążeni najbliżsi, a Towarzystwo Ubezpieczeniowe pokryje kwotę, która pozostaje jeszcze do spłaty. 

Ubezpieczenie NNW dla dorosłych i dziecka

Decydując się na ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków warto zwrócić uwagę na sumę ubezpieczenia oraz tabelę procentową. W zależności od Towarzystwa Ubezpieczeniowego szkody są wyceniane inaczej, tj. złamanie ręki może wahać się od 1% do 5% sumy ubezpieczenia.  Mimo, iż szkoły mają podpisane kontakty z zakładami ubezpieczającymi to często cena takiego ubezpieczenia jest zawyżona, a zakres minimalnie ograniczony. Warto przeanalizować i wybrać ryzyka ubezpieczenia indywidualnie. 

Ubezpieczenie zdrowotne

Ubezpieczenie to zapewnia dostęp do prywatnej opieki zdrowotnej. Występuje w wielu wariantach i często łączy się w pakiecie z ubezpieczeniem na życie. Decydując się na to ubezpieczenie warto przeanalizować zakres pod względem dostępu do specjalistów oraz wybranych placówek zdrowotnych. Należy pamiętać, że w wielu Towarzystwach Ubezpieczeniowych występuje karencja, czyli okres obowiązywania umowy, w czasie którego ochrona jest ograniczona lub w ogóle nie obowiązuje.