Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenia nieruchomości

Jest to ubezpieczenie domu/mieszkania lub majątku, które gwarantuje ochronę przed skutkami zdarzeń losowych, które spowodują utratę nieruchomości, posiadanego mienia lub obniży standard życia poprzez klęski żywiołowe.  Często klienci ubezpieczając mieszkanie pod kredyt skupiają się tylko na murach, których ubezpieczenia wymaga bank. Ważne jest jednak, aby wziąć pod uwagę również elementy stałe oraz ruchomości domowe, których równowartość nie zostanie wypłacona w przypadku pożaru lub powodzi. Możliwe jest również wykupienie ochrony od kradzieży i włamania. 

Assistance

Jest to ubezpieczenie dodatkowe, uzupełniające ubezpieczenie nieruchomości i zapewnia pomoc w przypadku awarii. Zakres ubezpieczenia jest różny w zależności od Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Najczęściej obejmuje pomoc w zakresie organizacji fachowców, tj. hydraulika lub elektryka, organizację opieki nad dziećmi, a nawet pomocy rezerwacji wizyt lekarskich.  Najważniejszą kwestią przy zawieraniu takiej polisy jest sprawdzenie limitu ilościowego limitu wydarzeń/usług w ciągu trwania umowy oraz wykluczenia w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. 

OC

OC w życiu prywatnym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym różni się od ubezpieczenia OC komunikacyjnego przede wszystkim tym, że jest ubezpieczeniem dobrowolnym oraz że jego zakres nie jest regulowany ustawowo. Ubezpieczenie zapewnia ochronę, gdy Ty lub ktoś z Twoim bliskich, z którymi prowadzisz gospodarstwo domowe wyrządzicie szkodę osobie trzeciej. Przede wszystkich ubezpieczenie to obejmuje sytuację takie jak: zniszczenie lub uszkodzenie cudzej własności spowodowanie obrażeń ciała, inwalidztwa lub śmierci Ubezpieczenie to obejmuje również szkody wyrządzone przez zwierzęta domowe, lecz warto najpierw upewnić się, że nie są one wyłączone w OWU. OC w życiu prywatnym można rozszerzać zgodnie z indywidualnymi potrzebami.  Warto przypomnieć, że w przypadku zalania sąsiada szkoda ta nie zostanie pokryta przez ubezpieczenie mieszkania, lecz tylko poprzez OC w życiu prywatnym. 

Ubezpieczenia turystyczne

Ubezpieczenia turystyczne są dobrowolne i zapewniają ochronę podczas wyjazdów za granicę. Przede wszystkim obejmują sytuacje zapewnienia pomocy organizacyjnej, np. leków (Assistance), finansowej (zwrot kosztów podróży) i medycznej (zwrot kosztów leczenia) w razie jakichkolwiek wypadków za granicą.  Ubezpieczenie można rozszerzyć o OC w życiu prywatnym, ubezpieczenie bagażu lub jego kradzież oraz wiele innych wariantów m.in. atak terrorystyczny czy wykupienie klauzuli alkoholowej.