Ubezpieczenia

Ubezpieczenia komunikacyjne

Oferujemy szeroki wachlarz ubezpieczeń komunikacyjnych, takich jak:

 • obowiązkowe ubezpieczenie OC (odpowiedzialności cywilnej),
 • ubezpieczenie AC (Autocasco),
 • ubezpieczenie NNW dla kierowcy i pasażerów,
 • różne warianty ubezpieczenia assistance,
 • ubezpieczenie ochrony prawnej pojazdu,
 • ubezpieczenie szyb w samochodzie.

Ubezpieczenia majątkowe

Jest to grupa ubezpieczeń mająca na celu ochronę finansów ubezpieczonego klienta. W ich skład wchodzą przede wszystkim:

 • ubezpieczenia turystyczne,
 • ubezpieczenia nieruchomości,
 • ubezpieczenia firmowe.

Są to ubezpieczenia, których celem jest ochrona życia lub zdrowia. W przypadku nieszczęśliwego wypadku, śmierci lub dożycia określonego wieku wypłata świadczenia przekazywana jest na rzecz uposażonych, czyli członków rodziny. Ubezpieczenie to powinno rozważyć się również przy zaciąganiu kredytu hipotecznego.

Ubezpieczenia firmowe

Wśród ubezpieczeń firmowych wyróżnia się ubezpieczenia:

 • mienia
 • sprzętu elektronicznego
 •  inwestycji
 • sprzętu lub maszyn budowalnych
 • gawarancji pod przetarg

Towarzystwa, z którymi współpracujemy