Ubezpieczenie nieruchomości – elementy, warianty, na co zwrócić uwagę?

Ubezpieczenie mieszkania lub domu chroni przede wszystkim przed stratami majątkowymi oraz finansowymi. Dzięki takiej polisie w przypadku szkody jest się pewnym, że otrzyma się od Ubezpieczyciela pieniądze na naprawę szkody. W skład takiego ubezpieczenia wchodzi m.in.

  • ochrona od zdarzeń losowych – tj. powódź, szkody powstałe w skutek wichur, pożary, uderzenie pioruna
  • stałe elementy nieruchomości – czyli te elementy wyposażenia nieruchomości, które po odwróceniu lokalu „do góry nogami” pozostaną na swoim miejscu, tak jak drzwi lub okna
  • elementy ruchome – m.in. meble, sprzęt RTV i AGD

Elementy stałe najczęściej są objęte ochroną tylko od zdarzeń losowych, natomiast elementy ruchome dodatkowo ochroną przed kradzieżą. Oczywiście w miarach możliwości można rozszerzyć swoje ubezpieczenie również o ochronę przed kradzieżą elementów stałych nieruchomości.

Towarzystwa Ubezpieczeniowe oferują też wiele innych wariantów ubezpieczenia. Często występują one jako pakiety dodatkowe, choć tak naprawdę są jednymi z ważniejszych składników dobrej polisy. Przede wszystkim mowa o OC w życiu prywatnym, poszukiwaniu przyczyny szkody oraz assistance.

OC w życiu prywatnym chroni przed finansowymi konsekwencjami zdarzeń, których skutkiem są szkody osobowe lub rzeczowe spowodowane osobom trzecim. Ubezpieczenie obejmuje wszystkich domowników, a także szkody wyrządzone przez zwierzęta domowe. OC w życiu prywatnym chroni nie tylko na terenie ubezpieczonej posiadłości, ale również poza nią. Najczęstszym przykładem korzystania z takiego ubezpieczenia jest szkoda spowodowana zalaniem mieszkania sąsiada. W takiej sytuacji szkodę może zgłosić posiadacz ubezpieczenia lub sam poszkodowany. W większości przypadków wykonywane są zdjęcia, a cały proces przeprowadzany jest zdalnie. Rzeczoznawca wycenia szkodę i pieniądze przekazywane są na rzecz poszkodowanego sąsiada. Jest to jeden z wielu sytuacji ochrony jaką daje OC w życiu prywatnym. Innymi są np. szkody spowodowane przez zwierzęta domowe (np. pogryzienie) lub zarysowanie samochodu osoby trzeciej przez nasze dzieci. Wykupując takie ubezpieczenie warto przeczytać Ogólne Warunki Ubezpieczenia, aby zapoznać się z możliwymi wyłączeniami.

Innym ważnym elementem dobrej polisy ubezpieczeniowej nieruchomości jest poszukiwanie przyczyny szkody. Zdarza się, że zalanie sąsiada spowodowane jest przez pęknięcie rury w łazience. O tyle niefortunnie, że rura ta znajduje się w ścianie, pod warstwą nowo położonych płytek. W tej sytuacji ubezpieczenie to zapewni zwrot kosztów zniszczeń, które powstały przy poszukiwaniu miejsca i usunięcia awarii, tak jak kłucie ścian lub podłóg. Niektóre Towarzystwa Ubezpieczeniowe oferują poszukiwanie przyczyny szkody już pakiecie, a niekiedy należy rozszerzyć o nie polisę ubezpieczeniową.

Assistance domowe jest o tyle ważne, że w razie awarii TU pomoże zorganizować pomoc fachowca, np. hydraulika, ślusarza lub elektryka. Często zdarza się, że w pakiecie możemy liczyć na zwrot kosztów noclegu lub transportu.

W ubezpieczeniu nieruchomości bardzo ważne jest zapoznanie się z OWU. Dzięki temu możemy się dowiedzieć jaki konkretnie jest zakres polisy oraz w jakich przypadkach możemy nie otrzymać odszkodowania, ponieważ dana szkoda znajdowała się w wyłączeniach.

UDostępnij