Ubezpieczenie turystyczne – co to jest, czy się opłaca?

Podróżowanie to nie tylko zadbanie o wygodny apartament czy zaplanowanie szerokiej listy miejsc do zwiedzenia. Podczas podróży warto pamiętać o bezpieczeństwie swoim i bliskich. Dlatego też warto zastanowić się nad polisą turystyczną.

Czym jest polisa turystyczna?

Głównym zadaniem tego typu ubezpieczenia jest zapewnienie pokrycia kosztów opieki medycznej w sytuacji choroby lub wypadku. Warianty polisy turystycznej przede wszystkim różnią się sumą ubezpieczenia, czyli górnym limitem kosztów jakie towarzystwo pokryje w przypadku zdarzenia. Warto pamiętać, że wyjeżdżając do kraju takiego jak Stany Zjednoczone należy wykupić najszerszy wariant polisy turystycznej, ponieważ koszty leczenia są tam na niezwykle wysokim poziomie. Należy pamiętać również o tym, iż istnieje kilka sytuacji, w których ubezpieczyciel nie zobowiąże się do zapłaty. Mowa tutaj o leczeniu planowanym, wypadku podczas uprawiania sportów ekstremalnych czy też choroby z powodu pandemii. Z takimi wyłączeniami warto zapoznać się przed podróżą. Znaleźć można je w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Aby uniknąć szerokich wyłączeń towarzystwa ubezpieczeniowe oferują również zakup dodatkowych opcji ubezpieczeni tj. rozszerzenie o choroby przewlekłe lub zachorowania osób powyżej 65 roku życia.

NNW, czyli Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków – jak działa?

Te dodatkowe rozszerzenie polisy turystycznej działa jak sama nazwa wskazuje w następstwie wypadku, do którego dojdzie w okresie trwania polisy. W zależności od naszych osobistych preferencji, NNW można rozszerzać ze względu na sumę ubezpieczenia, która sięga nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Podczas przykrego zdarzenia odszkodowanie jest wypłacane na podstawie stopnia uszkodzenia ciała. W przypadku złamania kończyny jest to około kilku procent, natomiast sytuacje takie jak ciężkie kalectwo lub śmierć równają się stuprocentowej wypłacie.

Zgubiłem bagaż – co teraz?

Ubezpieczenie bagażu to bardzo ważny dodatek do polisy turystycznej. Bardzo często podczas podróży przytrafiają się sytuacje, w których bagaż uległ uszkodzeniu, zagubił się lub miała miejsce jego kradzież. W takiej sytuacji ubezpieczyciel wypłaca świadczenie pokrywające straty – do wysokości wybranej podczas zakupu polisy sumy ubezpieczenia. Można ubezpieczyć bagaż także od zgubienia go przez linie lotnicze (to tzw. opóźnienie bagażu) – wówczas w razie wydłużenia czasu oczekiwania na swoje rzeczy, towarzystwo zrefunduje koszty poniesione na zakup niezbędnych rzeczy osobistych w trakcie oczekiwania na bagaż. Ważne jest, aby w przypadku kradzieży bagażu zgłosić ten fakt policji – notatka policyjna może być wymagana przez niektóre towarzystwa.

Odpowiedzialność cywilna na wakacjach

Ubezpieczenie to chroni przede wszystkim finanse. Na wakacjach nie trudno o szkodę, która może narazić portfel na dodatkowe, niechciane koszty. Podczas wyprawy rowerem można potrącić pieszego, uszkodzić czyjeś auto lub wypożyczony sprzęt sportowy. W takich sytuacjach działa ubezpieczenie OC, które pokryje wartość szkody do limitu jakim jest wyznaczona przy zakupie polisy suma ubezpieczenia.

Co zapewnia ubezpieczenie Assistance?

Assistance w ubezpieczeniach turystycznych to w ogólnym pojęciu natychmiastowa, 24-godzinna pomoc w nagłych wypadkach podczas podróży. W polisach turystycznych assistance występuje zazwyczaj w wersji podstawowej lub rozszerzonej. Co znajduje się w której opcji, zależy od zapisów w OWU poszczególnych ubezpieczycieli. Zazwyczaj opieka nad bliskimi, dziećmi, czy zwierzętami podróżującymi z osobą poszkodowaną występuje w pakietach rozbudowanych. Podobnie jak przyjazd osoby bliskiej, udzielenie pożyczki, wpłata kaucji lub pomoc tłumacza. Również w przypadku śmierci za granicą assistance pokryje koszty transportu ciała do kraju.

Pandemia – co z naszymi wakacjami?

W 2020 roku WHO ogłosiło, że koronawirus SARS CoV-2 jest pandemią. Towarzystwa ubezpieczeniowe starają się dostosować swoje regulacje do obecnie ciężkiej sytuacji. Istnieje kilka ubezpieczycieli, którzy zdecydowali się zmienić dotychczasowe zarządzenia i usunęli pandemię z wyłączeń odpowiedzialności w przypadku kosztów leczenia. Należą do nich:

Allianz – ramach ubezpieczenia turystycznego pokrywa koszty leczenia związane z zachorowaniem na Covid-19 podczas podróży zagranicznej do wysokości gwarantowanej sumy ubezpieczenia oraz koszty transportu do kraju, jeżeli w związku z zachorowaniem na Covid-19 nie mógł zostać wykorzystany pierwotny środek transportu.

Aviva – ochroną od zachorowania na Covid-19 objęte są polisy zawarte od dnia 16.07.2020 r., na okres do 21 dni. Towarzystwo zaznacza, że ubezpieczenie nie będzie działać w przypadku rozszerzenia o wykonywania ciężkiej pracy fizycznej oraz w przypadku podróży poza terytorium Europy i krajów basenu Morza Śródziemnego.

AXA Assistance – towarzystwo obejmuje zachorowanie na Covid-19 do wysokości sumy gwarantowanej ubezpieczenia kosztów leczenia. 

Wiener – nie udziela pomocy w krajach, w których ogłoszono stan wyjątkowy.

Generali – od 02.04.2020 r. w ubezpieczeniach podróżnychGenerali oraz Proama w zakresie podróży zagranicznych, pokryje koszty leczenia i usług assistance również w przypadku zachorowania na koronawirusa. Górną granicą odpowiedzialności w zakresie pomocy medycznej będzie suma ubezpieczenia kosztów leczenia wskazana w polisie.

Warta – epidemia jest wyłączeniem tylko w przypadku ubezpieczenia samochodu na czas podróży. Zachorowanie na Covid-19 będzie objęte ochroną do wysokości sumy gwarantowanej ubezpieczenia.

PZU – obejmuje ochroną zachorowanie na koronawirusa przy wyjazdach krótszych niż 30 dni, do wysokości sumy gwarantowanej kosztów leczenia. 

Towarzystwa Ubezpieczeniowe nie zapewniają zwrotów kosztów w przypadku rezygnacji oraz odwołania podróży.

UDostępnij