Jak korzystnie wykupić samochód z leasingu?

Zagadnienie wykupu samochodu z leasingu wciąż pozostaje żywym tematem dla wielu przedsiębiorców. Nic w tym dziwnego, ponieważ od tego co zrobimy zależą nierzadko przykre skutki podatkowe. Warto zapoznać się z możliwościami jakie posiada leasingobiorca, gdy kończy się okres umowy i jest on zmuszony wykupić auto.

Co znajdziesz w artykule?

Wykup prywatny – jak to wygląda?

Podstawą analizy skutków podatkowych w tym przypadku jest ustawa o podatku dochodowym, w której nie ma zapisu mówiącego o zakazie wykupu samochodu na cele prywatne. Taka decyzja powoduje, że samochód nie wchodzi do majątku przedsiębiorstwa podatnika. W konsekwencji sprzedaż takiego pojazdu nie podlega również opodatkowaniu VAT. Takie auto będzie można odsprzedać po upływnie 6 lat liczonych od końca miesiąca, w którym nastąpił wykup bez konieczności zapłacenia podatku dochodowego i VAT.

Argumentem potwierdzającym postawioną tezę jest stanowisko Ministra Finansów w interpretacji indywidualnej z 25.02.2016 r. nr DD9.8220.2.56.2016.KZU oraz Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 5 stycznia 2017 roku o sygnaturze 1061-IPTPB1.4511.895.2016.2.KU.

Warunkiem jest, żeby wykupionego auta nie wprowadzać do ewidencji środków trwałych ani ewidencji wyposażenia. Istnieje jednak możliwość wykorzystania auta w działalności jako auta prywatnego tj. zaliczając w koszty 20% poniesionych wydatków eksploatacyjnych. Niestety nie może być to ten samochód, który został wykupiony z leasingu.

Wykup na firmę

Wykup samochodu z leasingu na firmę daje przedsiębiorcy możliwość ujęcia majątku w ewidencji środków trwałych. Wówczas wydatek będzie księgowany w kosztach poprzez odpisy amortyzacyjne. W sytuacji, gdy zakup samochodu nastąpił z przeznaczeniem mieszanym (będzie wykorzystywany w działalności, a także potencjalnie prywatnie) wówczas przedsiębiorcy będzie przysługiwało prawo częściowego odliczenia VAT. Dalsza sprzedaż samochodu będzie rodziła skutki w podatku dochodowym i VAT – innymi słowy trzeba będzie zapłacić podatek od sprzedaży wykupionego przedmiotu.

Zalety i wady wykupu samochodu „na działalność”

Zalety

 • możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu kwoty wykupu
 • możliwość odliczenia VAT od wykupu (w przypadku wykupu samochodu osobowego możliwość odliczenia VAT w wysokości 50%)
 • możliwość zaliczania do kosztów wydatków związanych z użytkowaniem samochodu (75% w przypadku aut osobowych użytkowanych także prywatnie)
 • [w przypadku odsprzedaży] sprzedaż na podstawie faktury, czyli zwolniona z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC)

Wady

 • [w przypadku odsprzedaży] kwota uzyskana ze sprzedaży wykupionego przedmiotu leasingu jest opodatkowanym przychodem, konieczne jest także naliczenie VAT, o ile występowało prawo do odliczenia przy wykupie

Zalety i wady wykupu samochodu prywatnie

Zalety

 • [w przypadku odsprzedaży] po 6 latach od wykupienia przedmiotu z leasingu sprzedaż nie jest opodatkowana podatkiem dochodowym oraz nie ma konieczności naliczenia VAT
 • możliwość zaliczania 20% kosztów podatkowych z tytułu wydatków związanych z użytkowaniem prywatnego samochodu osobowego w działalności (w tym paliwa)
 • możliwość odliczania 50% VAT od wydatków eksploatacyjnych, w tym paliwa

Wady

 • brak możliwości zaliczenia do kosztów kwoty wykupu (lub amortyzacji) oraz odliczenia VAT od faktury wykupowej
 • [w przypadku odsprzedaży] konieczność odczekania minimum 6 lat liczonych po miesiącu, w którym nastąpił wykup
 • [w przypadku odsprzedaży] kupujący będzie musiał zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)

Faktura wykupowa – jak powinna poprawnie wyglądać?

Przedsiębiorcy często zastanawiają się na kogo powinna być wystawiona faktura wykupowana. Czy powinny znajdować się tam dane osoby prywatnej? Może działalności wraz z numerem NIP?

Tak naprawdę nie ma to żadnego znaczenia. Dla fiskusa liczy się tylko fakt, iż dany przedmiot (samochód) nie został wprowadzony do działalności. Innymi słowy, faktura może być wystawiona na dane firmy, a podatnik nie ma obowiązku uwzględnić takiej faktury w swojej działalności i nie wprowadzać samochodu jako majątku firmy.

Darowizna

Innym rozwiązaniem może być darowizna w formie przekazania środka trwałego bliskiej osobie. Świadczenia tego typu w rodzinie są zwolnione z podatku. Art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy o PIT nie dotyczy profitów otrzymanych od osób z I i II grupy podatkowej. Chodzi tu o małżonka, a także o zstępnych (dzieci, wnukowie), wstępnych (rodzice, dziadkowie), pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę, teściów, zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych.

Skutków podatkowych uniknie w takim przypadku zarówno darczyńca jak i obdarowany (o ile nie odsprzeda on środka trwałego przed upływem pół roku). Należy przy tym jednak zauważyć, że darowizna nie zwalnia z konieczności naliczenia VAT, o ile wcześniej był on odliczany – więc, aby tego uniknąć, najlepiej byłoby poprzedzić akt darowizny wykupem prywatnym. O fakcie darowizny istnieje również konieczność poinformowania Naczelnika Urzędu Skarbowego na druku SD-Z2.

Podsumowanie

Osoby fizyczne prowadzące działalność lub wspólnicy w spółce cywilnej mogą nie wprowadzać do działalności środka trwałego wykupionego z leasingu. Mogą wykupić go tak, jakby robiły to prywatnie. To pozwala uniknąć opodatkowania przy odsprzedaży po upływie pół roku od wykupu. Nie ma znaczenia czy faktura wykupowa była wystawiona na dane firmowe, czy prywatne.

Wykup na firmę

Wykup: Odliczenie 50% VAT; netto+50% nieodliczonego VAT w koszty z uwzględnieniem maksymanego limitu 150 tys. zł (samochód wpisany do ewidencji środków trwałych, do 10 tys. możliwa jednorazowa amortyzacja)

Eksploatacja: Odliczenie 50% VAT; w koszty 75% wydatków (netto+50% nieodliczonego VAT)

Sprzedaż: Konieczne naliczenie VAT oraz powstaje przychód (PIT)

Wyprowadzenie z majątku firmy: Konieczne naliczenie VAT od wartości rynkowej przy przekazaniu do majątku prywatnego. Powstaje przychód (PIT) przy sprzedaży do 6 lat od wyprowadzenia z działalności

Wykup prywatny

Wykup: bez odliczenia VAT, bez kosztów podatkowych

Eksploatacja: Odliczenie 50% VAT; w koszty 20% wydatków (netto+50% nieodliczonego VAT)

Sprzedaż: Bez naliczenia VAT, bez naliczenia PIT po użytkowaniu min. 6 latach

Wyprowadzenie z majątku firmy: nie dotyczy

UDostępnij